O TSRC-u

Znanstveno-istraživački centar za tekstil

Textile Science Research Centre (TSRC)

 

htpp://www.ts-rc.eu

 

Textile Science Research Center (TSRC) je uspostavljen u listopadu 2008.g. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Osnovna svrha TSRC-a je poticanje, koordinacija i kontinuirani razvoj znanstveno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu i njegovo povezivanje s drugim međunarodnim i domaćim znanstvenim institucijama i industrijom.

Opći cilj TSRC-a je postizanje prepoznatljivosti hrvatskog znanstveno-istraživačkog rada u  tekstilnom, odjevnom i srodnim područjima te podržavanje razvoja industrije.

Specifični ciljevi TSRC-a su:

 • Promocija izvrsnosti znanstveno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada  te razvoj interdisciplinarnih istraživanja.
 • Strateška partnerstva sa značajnijim domaćim i međunarodnim centrima ili institutima i gospodarskim subjektima.
 • Koordinacija strategije znanstveno-istraživačkog ili umjetničko-istraživačkog rada u suradnji s međunarodnim i/ili domaćim gospodarskim subjektima.
 • Definiranje prioritetnih znanstveno-istraživačkih ili umjetničko-istraživačkih tema u koordinaciji s međunarodnim i/ili domaćim gospodarskim subjektima.

TSRC predstavlja jezgru istraživanja u području tekstila i odjeće, a njegovi istraživači su ravnopravno uključeni u europski istraživački prostor (European Research Area –  ERA). Centar prati i slijedi aktivnosti Europske tehnološke platforme za budućnost tekstila i odjeće (European Technology Platform (ETP) For the Future of Textiles and Clothing (FTC), kao i inicijativu vodećih tržišta Lead Market Initiative (LMI).

TSRC će u svojstvu vodećeg centra izvrsnosti u području istraživanja i razvoja (R&D) unutar sektora tekstila i odjeće omogućiti brži znanstveni i tehnološki razvoj i time značajno pridonjeti razvoju ovog gospodarskog sektora.

TSRC nudi usluge znanstveno-istraživačkog rada i savjetovanja u području tekstila i odjeće. Ove usluge će biti znatno unaprijeđene mjerama i sredstvima projekta FP7-REGPOT-2008-1: Unlocking the Croatian Textile Research Potentials (T-Pot), financiranog od Europske komisije u periodu od 1. ožujka 2009 do 31. kolovoza 2011.

 

TSRC-ove prednosti i mogućnosti

Prednosti:

 • aktivno sudjelovanje TSRC-ovih istraživača u Europskoj tehnološkoj platformi za budućnost tekstila i odjeće
 • odlična povezanost s najvažnijim tekstilnim udruženjima: AUTEX, EURATEX, TI
 • praćenje i provođenje najnovijih istraživanja u tekstilnom i odjevnom području, s naglaskom na tzv NMP područje (nanoznanosti, nanotehnologije, novi materijali i nove proizvodne tehnologije)
 • visoka stručnost istraživača, te primjena njihove ekspertize na specijalizirane projektne aktivnosti
 • kontinuirana suradnja s industrijskim partnerima

Mogućnosti:

 • partnerstvo s priznatim Europskim institucijama
 • razvoj novih i inovativnih usluga u području informatičke tehnologije, kao npr Tekstilni Portal
 • mogućnost primjene istraživanja u svrhu ekonomskog razvoja
 • poboljšanje uvjeta za poslovne ideje putem inovacijskog menadžmenta
 • podizanje znanstvenih kapaciteta, prvenstveno u NMP području, omogućiti će stvaranje grupacije dobro obučenih znanstvenika koji će svoje znanje moći prenositi
 • dizajn i izvođenje tečajeva za specijaliste iz industrije na lokalnim institucijama
 • podizanje znanstvenog kapaciteta TSRC-a da postane ključni RTD (Research & Technology Development) partner koji će usmjeravati hrvatska MSP (mala i srednja poduzeća) prema EU programima

 

TSRC tekstilni portal

Tekstilni portal je predviđen da bude osnovni izvor informiranja hrvatske S&T inicijative unutar područja tekstila/odjeće/obuće. Služi kao glavni i kontinuirani izvor informacija, gdje će se promovirati profil Znanstveno – istraživačkog centra za tekstil. Isto tako će se prezentirati i profili istraživača, njihova stručnost i provedene istraživačke aktivnosti. Predstavljeju se i informacije i objašnjenja postojećih i nadolazećih tehnologija kako bi slijedili projekti TSRC’s istraživača. To bi također bio i forum za diskusije svih istraživača od akademske zajednice do industrije. Ciljane grupe su sve osobe zainteresirane za tekstil/odjeću i modnu industriju.

Portal podržava mnogobrojne jezike sa dodatnim prostorom za izdavaštvo i komentiranje tehničkih i znanstvenih novosti i postignuća iz Hrvatske i inozemstva, kao i forum za razmjenu iskustava. Web portal je usmjeren prema praćenju praktičnog istraživanja i razvoju tekstila i odjevne industrije, kao i drugim srodnim industrijskim granama. Osiguravajući specifičnu profesionalnu potporu, portal omogućava dodatnu funkcionalnu i profesionalnu nadogradnju prema središnjem informacijskom i edukacijskom servisu za ovaj projekt.

Tekstilni portal okuplja stručnjake i znanstvenike na nacionalnoj i međunarodnoj razini olakšavajući razmjenu znanja i informacija, dok će formiranje baze podataka tvrtki i pojedinaca stvoriti nacionalni istraživački tekstilni klaster koji je dio strateške obveze Vlade Republike Hrvatske kako bi osigurao pomoć i restrukturiranje tekstilne i odjevne industrije u Hrvatskoj. Izgradnja takve informacijske mreže je također u skladu sa zaključcima i smjernicama Europske Platforme za budućnost tekstila i odjeće.

 

Zaključna razmatranja

Znanstveno – istraživački centar za tekstil (TSRC) koji nudi podršku u upravljanju i savjetovanju u području istraživanja tekstila, značajno je nadograđen mjerama koje se izvode pod projektom FP7-REGPOT-2008-1-229801: Oslobađanje potencijala hrvatskog istraživanja u tekstilu (T-Pot).

TSRC nastoji biti vodeći centar izvrsnosti u istraživanju i razvoju (R&D) u području tekstilne i odjevne tehnologije te ponuditi dodatne sadržaje tekstilnom i odjevnom sektoru.

 

Kontakt:

Voditeljica TSRC-a:               Prof.Dr.Sc. Tanja Pušić, tpusic@ttf.hr

Zamjenica voditeljice TSRC-a: Prof.Dr.sc. Sandra Bischof Vukušić, sbischof@ttf.hr

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Savska 16/9, 10 000 Zagreb, Hrvatska

tel/fax: ++38514877354 ili ++38514877357


 

TSRC je podržan od strane T-Pot projekta

info@ts-rc.eu

www.ts-rc.eu

T-Pot je financiran od strane 7. okvirnog programa Europske unije

info@t-pot.eu

www.t-pot.eu

Servis tekstilnih europskih projekata
     Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

ttf-step@ttf.hr

www.ttf.hr/step