Usluge

 

Znanstveno istraživački centar za tekstil (Textile Science Research Centre) nudi kao svoje usluge znanstveno-istraživačku opremu i ljudske kapacitete.

Otvoreni smo za suradnju sa:

  • znanstveno-istraživačkim institucijama
  • gospodarstvom.

Nudimo suradnju putem:

  • znanstveno-istraživačkog rada na našoj opremi
  • znanstveno-istraživačkih projekata (HR ili EU).